Olympiáda v anglickom jazyku

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Táto stará múdrosť je v súčasnosti platnejšia než kedykoľvek predtým. Znalosť cudzích jazykov otvára nové pracovné príležitosti, uľahčuje cestovanie a spoznávanie nových kultúr, a taktiež nám otvára brány poznania a prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi rôznych národov a národností.

V jedno upršané utorkové ráno sa 58 študentov našej školy rozhodlo reagovať na výzvu vyučujúcich anglického jazyka a zapojiť sa do Olympiády v anglickom jazyku, ktorej 15. ročník sa uskutočnil dňa 22. 11. 2019 v aule školy. Neuveriteľné sa stalo pravdou, aula bola plná do prasknutia a privítať a zaželať veľa šťastia pri riešení súťažných úloh prišiel aj pán riaditeľ, Ing. Roman Šíp, PhD.

Naši študenti opäť dokázali, že môžeme byť pyšní a hrdí na ich jazykové znalosti a zručnosti. Po základnom kole, ktoré testovalo počúvanie s porozumením, úroveň ovládania gramatiky a slovnej zásoby a čítanie s porozumením, postúpilo 14 najlepších do druhého kola, v ktorom sa testovali ich kreatívne aj jazykové schopnosti, pohotovosť reakcií, či interakcia s partnerom v dialógu. Súťažiaci prekvapili porotu neuveriteľnými príbehmi na motív predloženého obrázka, ktoré by nezahanbili ani Neuveriteľné príbehy Roalda Dahla aj dialógmi na tému príprav Halloweenskej oslavy.

Porota bola príjemne prekvapená, nakoľko nebolo vôbec jednoduché určiť víťaza, keďže všetci postupujúci prekvapili naozaj vášňou k anglickému jazyku a majstrovstvom jeho zvládnutia. Na prvom mieste sa umiestnil Filip Horváth z triedy II. TMT, ktorému srdečne blahoželáme a pevne veríme, že bude školu úspešne reprezentovať aj v okresnom kole. Na druhom mieste sa umiestnil Šimon Jucha z IV. G, ktorý patrí k najlepším počas celého svojho štúdia a na treťom mieste sa umiesnila žiačka II. GMA triedy, Petra Rendošová, ktorá sa zúčastnila finálového kola už druhýkrát. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na prekvapenia, ktoré nám prinesie táto súťaž v budúcom školskom roku.

Katarína Prívozníková, vedúca PK CUJ