Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 30. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Súťaže sa zúčastnilo 41 žiakov 1. – 4. ročníka. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v kategórii A, žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii B. Víťazi budú našu školu reprezentovať v krajskom kole.
V tabuľkách uvádzame dosiahnuté výsledky a umiestnenie žiakov na prvých troch miestach:

Kategória A

Por. č. Priezvisko a meno Trieda Percentá
1. Vajkunyová Michaela III.GMB 72%
2. Krajčíriková Simona III.G 70%
3. Múcsková Martina III.G 68%

 

Kategória B

Por. č. Priezvisko a meno Trieda Percentá
1. Šarmírová Nicola I.G 72%
1. Izakovičová Andrea I.GMB 72%
2. Deglovičová Klaudia I.GMB 70%
2. Špačková Mária I.GMA 70%
3. Jakubec Marek I.G 64%