Organizácia rodičovského združenia

Dňa 16. 4. 2019 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu.

I.GMA – 16.30 – 008 – Mgr. Belická
I.GMB – 17.00 – 118 – Ing. Kovácsová
I.TMT – 16.30 – 101 – Mgr. Pistlová, PhD.
II.GMA – 17.00 – 205 – Ing. Fialová
II.GMB – 17.00 – 222 – Mgr. art. Molnárová
II.TMT – 16.30 – 004 – Mgr. Hudec
III.GMA – 16.30 – 005 – Mgr. Prívozníková
III.GMB – 16.30 – 117 – Mgr. Švorc
III.TMT – 16.30 – 208 – Mgr. Koteková
IV.GMA – 16.30 – 204 – Ing. Kuruc
IV.GMB – 16.00 – 205 – Ing. Fialová
IV.GMT – 16.00 – 101 – Mgr. Pistlová, PhD.
I.G – 16.30 – 114 – Mgr. Šofránková
II.G – 16.30 – 201 – Ing. Mularčíková
III.G – 16.00 – 222 – Mgr. art. Molnárová
IV.G – 16.00 – 118 – Ing. Kovácsová

Predmetoví učitelia budú k dispozícii pre rodičov do 16.30 hod.