Organizácia rodičovského združenia

Dňa 19. 9. 2019 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu.

Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ
I.GMA 16.30 008 Ing. Marušincová
I.GMB 16.30 109 Mgr. Jakúbková
I.TMT 17.00 101 Mgr. Hudec
II.GMA 17.9.2019 16.30 208 Mgr. Belická
II.GMB 16.00 118 Ing. Kovácsová
II.TMT 16.30 004 Mgr. Pistlová, PhD.
III.GMA 16.30 205 Ing. Fialová
III.GMB 17.00 222 Mgr. art. Molnárová
III.TMT 16.00 101 Mgr. Hudec
IV.GMA 16.30 005 Mgr. Prívozníková
IV.GMB 16.30 117 Mgr. Švorc
IV.GMT 17.00 201 Mgr. Koteková
I.G 16.30 204 Ing. Kuruc
II.G 16.00 201 Mgr. Koteková
III.G 16.30 123 Ing. Mularčíková
IV.G 16.00 222 Mgr. art. Molnárová