Organizácia rodičovského združenia

Dňa 13. 11. 2019 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu.

Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ
I.GMA 16.30 008 Ing. Marušincová
I.GMB 16.30 201 Mgr. Jakúbková
I.TMT 17.00 101 Mgr. Hudec
II.GMA 16.30 208 Mgr. Belická
II.GMB 16.00 118 Ing. Kovácsová
II.TMT 16.30 004 Mgr. Pistlová, PhD.
III.GMA v náhradnom termíne Ing. Fialová
III.GMB 17.00 222 Mgr. art. Molnárová
III.TMT 16.00 101 Mgr. Hudec
IV.GMA 12.11.2019 16.00 005 Mgr. Prívozníková
IV.GMB 16.30 117 Mgr. Švorc
IV.GMT 17.00 005 Mgr. Koteková
I.G 16.30 204 Ing. Kuruc
II.G 16.00 005 Mgr. Koteková
III.G 16.30 123 Ing. Mularčíková
IV.G 16.00 222 Mgr. art. Molnárová

Predmetoví učitelia budú k dispozícii pre rodičov do 16.30 hod.