Organizácia rodičovského združenia

Dňa 19. 9. 2018 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu.

Trieda

Čas

Učebňa

Triedny učiteľ

I.GMA

16.30

008

Mgr. Belická

I.GMB

17.00

123

Ing. Kovácsová

I.TMT

17.00

101

Mgr. Pistlová, PhD.

II.GMA

16.00

205

Ing. Fialová

II.GMB

18.9.2018

17.00

222

Mgr. art. Molnárová

II.TMT

Náhradný

termín

Mgr. Hudec

III.GMA

16.30

005

Mgr. Prívozníková

III.GMB

Náhradný

termín

Mgr. Švorc

III.TMT

16.30

105

Mgr. Koteková

IV.GMA

16.30

204

Ing. Kuruc

IV.GMB

17.00

205

Ing. Fialová

IV.GMT

16.00

101

Mgr. Pistlová, PhD.

I.G

16.30

114

Mgr. Šofránková

II.G

16.30

201

Ing. Mularčíková

III.G

20.9.2018

17.00

222

Mgr. art. Molnárová

IV.G

16.00

118

Ing. Kovácsová