Organizácia rodičovského združenia

Dňa 20. 9. 2017 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu.

Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ
I.GMA 16:15 205 Mgr. Škultétyová
I.GMB 16:00 004 Mgr. art. Molnárová
I.TMT 16:15 008 Mgr. Lužová
II.GMA 16:30 005 Mgr. Prívozníková
II.GMB 16:30 117 Mgr. Švorc
II.TMT 16:30 101 Mgr. Koteková
III.GMA 16:30 204 Ing. Kuruc
III.GMB 16:30 001 Ing. Fialová
III.GMT 16:30 109 Mgr. Pistlová
IV.GMA 17:00 208 Ing. Mularčíková
IV.GMB 17:00 123 Ing. Kovácsová
I.G 16:00 201 Ing. Mularčíková
II.G 17:00 118 Mgr. art. Molnárová
III.G 16:00 123 Ing. Kovácsová
IV.G 16:30 216 Mgr. Hudec