OSVIENČIM – OZNAM

Odchod na exkurziu do Osvienčimu je 4.6.2019 o 6.00 hod.
Pred školou sa stretávame o 5.45 hod.
Príchod je 5.6.2019 v neskorých večerných hodinách.
Účastníci dostali pokyny, treba sa nimi riadiť a nezabudnúť na doklady (občiansky preukaz alebo pas).


Jakúbková

Múzeum holokaustu v Seredi - exkurzia