Otváranie TYPO štúdia

Pri príležitosti rekonštrukcie priestorov TYPO župan BSK Ing. P. Frešo prestrihol pásku a slávnostne odovzdal učebne do užívania. Žiaci sa tak môžu pripravovať pre budúcich zamestnávateľov v reálnych výrobných podmienkach.

otváranie TYPO štúdia

otváranie TYPO štúdia

otváranie TYPO štúdia

otváranie TYPO štúdia