OZNAM pre záujemcov o PŠ

Oznamujeme záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2018/19 škola nebude otvárať štúdium z titulu nedostatočného záujmu zo strany žiakov.