Pekné 7. miesto pre našu školu

V piatok 23. januára boli v denníku Sme zverejnené výsledky výskumu spoločnosti AKO, ktorá robila prieskum umiestnenia žiakov do pracovného procesu po absolvovaní odborných škôl na Slovensku.
Prieskumu sa zúčastnilo 2000 zamestnávateľov z celého Slovenska, od malých až po veľké firmy.
 
Naša Stredná odborná škola polygrafická sa umiestnila na 7. mieste.
 
Až 139 škôl z prieskumu zamestnávatelia vôbec nepoznali. Je to tým, že niektoré stredné školy zanedbávajú svoj imidž. Nekomunikujú s firmami vo svojom okolí, a tak pre ne akoby neexistovali.
 
Vedenie našej školy dlhodobo udržiava kontakt s potenciálnymi zamestnávateľmi v oblasti polygrafie a robí všetko pre spropagovanie školy a prípadné umiestnenie žiakov vo firmách na praktickom vyučovaní.
 
 
Rebríček najlepších SOŠ – TOP 10
Realizátor výskumu: AKO, agentúra pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií