Polygrafi v parlamente

V utorok, 28. apríla 2017 sme sa zúčastnili exkurzie v našom parlamente – v Národnej Rade Slovenskej republiky.
Vo vestibule nás ako prvá upútala dominantná busta prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana. Po jej stranách boli vlajky, jedna bola dobrovoľnícka a druhá naša štátna vlajka. Vo vitríne pod bustou boli vystavené dve štátne pečate, slovenský znak a niektoré pasáže z Ústavy Slovenskej republiky. Na stene za bustou sa vynímala pozlátená železná platňa s úryvkom z dnešnej štátnej hymny. Štátne symboly vo vstupnej hale Národnej rady SR stráži Čestná stráž Ozbrojených síl SR v modrých dobových uniformách.
Chodbami NR SR nás sprevádzala asistentka komunikácie PhDr. Lujza Kittlerová. Priblížila nám zaujímavosti a historické udalosti vývoja NR SR, štátnych symbolov SR, objasnila pojmy koalícia a opozícia, ale poskytla nám aj rôzne iné informácie a „pikošky“. Neskôr nás zaviedla na balkón rokovacej miestnosti NR SR, kde práve vrcholili prípravy na poslednú schôdzu parlamentu v tomto kalendárnom roku. Poslanci mali rokovať o finančnom rozpočte na rok 2018, ale sa aj vyjadriť k vystúpeniu predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, ktorý mal podať vysvetlenie k svojmu prejavu, s ktorým vystúpil v pléne Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie. Táto udalosť pritiahla do parlamentu veľa novinárov.
Počas prehliadky sme si urobili zopár fotografií, ktoré nám budú pripomínať túto zaujímavú exkurziu. Pri rozlúčke nás potešila pani asistentka, keď pochválila našich žiakov za spoluprácu počas výkladu a hlavne za vzornú disciplínu, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pri návšteve parlamentu. 🙂