PONUKA voľných miest do 1. ročníka (2019/2020)

Ponuka voľných miest do 1. ročníka na Strednej odbornej škole polygrafickej pre školský rok 2019/2020

do študijných odborov:

3431 M 01 polygrafická technológia

3431 M 02 grafika tlačovín

3457 K operátor tlače


V prípade záujmu o štúdium kontaktujte skola@polygraficka.sk.