Pracujeme s PitStopom

Riaditeľ SOŠ polygrafickej oslovil spoločnosť M&P zastupujúcu ENFOCUS, aby naši žiaci mohli pracovať s PitStopom na rôznych projektoch.