Kalendár udalostí

VYUČOVANIE V 1. POLROKU:
4. september 2017 – 31. január 2018
VYUČOVANIE V 2. POLROKU:
1. február 2018 – 29. jún 2018

MATURITNÉ SKÚŠKY
Písomné MS:
• riadny termín od 13. do 15. marca 2018
• náhradný termín od 10. do 13. apríla 2018
• opravný termín od 5. do 8. septembra 2018
Praktické MS: apríl 2018
Ústne MS: máj 2018


September
Tlačia sa školské tlačoviny:
– minidiár
– kalendár
– DIPLOM
Športový týždeň
 
Október
Imatrikulácia prvákov
Živé čítanie
Deň výchovných poradcov
Súťaž grafikov
 
November
Mesiac fotografie – vyhodnotenie fotografickej súťaže Prázdninová fotografia
Grafická tvorba – jednotný školský grafický design
Cyklická prezentácia prác
 
December
Tematický jazykový výlet – Viedeň
Športový týždeň
Školská akcia Mikuláš
 
Január
Kultúrne múzy – Školské divadlo
Cyklická prezentácia prác
 
Február
Školské kolo olympiády
Športový týždeň – lyžiarsky výcvikový kurz
 
Marec:
Ateliérová fotografia – Workshop
Cyklická prezentácia prác
 
Apríl:
Grafické techniky – Workshop
Súťaž grafikov, Olomouc
Odborná stáž – Praha
Mladý tvorca – Nitra
 
Máj:
Zdokonaľovanie vo využívaní grafických programoch
Živé čítanie
Športový týždeň
Cyklická prezentácia prác
Grafické techniky – Workshop
 
Jún:
Tematické exkurzie
Športový týždeň
Škola – druhý domov
 
Júl/August
Odborné vzdelávanie
Tematické exkurzie