Dni otvorených dverí

Deň otvorených dverí bude v školskom roku 2019/2020:
– 22.10.2019 od 9.00-14.00 hod
– 11.2.2020 od 9.00-14.00 hod