Predmetová komisia cudzích jazykov pripravila OLYMPIÁDU

Koncom novembra prebiehali v našej škole školské kolá 27. Olympiády v cudzích jazykoch.

Do Olympiády v anglickom jazyku sa zapojilo takmer 40 žiakov, do Olympiády v nemeckom jazyku sedem štvrtákov, čo je pochopiteľné pri trende ustupujúcej nemčiny ako vyučovacieho predmetu. Všetci súžiaci dokázali, že súťaživosť im nie je cudzia a pochopili, že dobre obstáť v konkurenčnom prostredí jazykových vedomostí a zručností nie je také jednoduché. Súťažilo sa v písomnej a ústnej časti.

Nechýbali výborné vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, či schopnosti pochopiť súvislý text pri čítaní alebo počúvaní. Dialógy a príbehy v ústnej časti Olympiády v anglickom jazyku boli nápadité a kreatívne a neraz aj v brilantnej angličtine. Napriek preferovanej angličtine v škole ani nemčina sa nedala zahanbiť a bojovala s veľmi dobrými výsledkami.

Pán riaditeľ osobne odovzdal diplomy najlepším žiakom a zdôraznil, že vzdelanie otvára cesty a perspektívy mladým ľuďom. Radosť z ocenenia a stretnutia bola úprimná.

A tu sú víťazi!

Olympiáda v anglickom jazyku:

  1. miesto: Dominik Jenčák, III.GMA
  2. miesto: Ján Hučko, I.GMB
  3. miesto: Fabien Findura, III.GMA

 
Olympiáda v nemeckom Jazyku:

  1. miesto: Dominik Kujan, IV.GMB
  2. miesto: Erika Vinceková, IV.GMB
  3. miesto: Mário Adamčík, IV.GMB

 
PhDr. Valéria Pastíriková,
predsedníčka PK CUJ

Dominik Jenčák

Dominik Kujan

víťazi