Prednáška LIVING MEMORY

Dňa 9. 2. 2017 sa v našej škole uskutočnila kreatívna prednáška p. Martina Slávika, člena združenia LIVING MEMORY o osudoch totalitných režimov a ich prenasledovateľov na Slovensku. Prednášky sa zúčastnili žiaci II. ročníka, ktorí sa v atraktívnej a kritickej diskusii mali možnosť presvedčiť o hodnotách demokracie a slobody, za ktoré je potrebné bojovať, pretože je jednoduché ich stratiť, ale veľmi ťažké získať späť.

prednáška Living Memory

prednáška Living Memory

prednáška Living Memory

prednáška Living Memory

prednáška Living Memory

prednáška Living Memory

prednáška Living Memory

prednáška Living Memory

prednáška Living Memory