Prednáška Od IQ ku EQ

Prednáška sa konala dňa 13.11.2015 o 11. 00 hod. v aule školy a zúčastnili sa jej žiaci I. G a II. GMB triedy.