PREVZATIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

Žiaci, ktorí úspešne vykonali ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne si môžu prevziať maturitné vysvedčenia v dňoch 17.2.2020, 18.2.2020 a 21.2.2020 v čase od 8.00 h do 12.00 h na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy pre TV, p. Kordošová, druhé poschodie, miestnosť č. 219.

Sekretariát zástupkýň riaditeľa školy pre TV