Prihlášky na II.kolo prijímacích skúšok do 6. júna!

Prihlášky sa podávajú do 6.júna 2019.
II. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18.júna 2019 (utorok) o 8:15 v jedálni školy.

Počet voľných miest v odboroch:
3457 K operátor tlače – 3 miesta
3436 K operátor knihárskych technológií – 15 miest
3431 M01 polygrafia – polygrafická technológia – 3 miesta