Prišli sa od nás učiť

Dvojtýždňová stáž žiakov z Tureckej Ankary je ukončená. V rámci programu Erasmus+ našu školu navštívilo desať žiakov zo strednej školy Aktaş Atatürk mtal. Študijným odborom žiakov je operátor tlače. My sme ich pod vedením pedagógov zapojili do teoretického a  praktického vzdelávania. Absolvovali prednášku s profesionálnym fotografom z oblasti produktovej fotografie. Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť počas medzinárodnej súťaže Print Star 2018. Zabezpečili sme im exkurziu v tlačiarni Purgiňa a Slovenská grafia. Okrem toho absolvovali ďalšie aktivity. Veríme, že o rok sa opäť stretneme. Dovidenia.