Reklama naša každodenná

V rámci Dňa projektov sme na našej škole privítali aj Martina Vosku, spolumajiteľa a kreatívneho riaditeľa digitálnaj reklamnej agentúry TRIAD. Študenti mali možnosť získať nové informácie v oblasti digitálnej reklamy, ktorú poznajú z web stránok a iných médií a požiadavkami trhu.
Počas prednášky sa bližšie oboznámili s postupom spracovania zákazky v reklamnej agentúre od riešenia nápadov až po finalizáciu. Medzi zaujímavú informáciu patrila aj „10 dňová agentúra“.
Je to projekt vytvorený pre študentov stredných a vysokých škôl počas letných prázdnin, keď si mladí ľudia môžu vyskúšať prácu v agentúre na reálnej zákazke s reálnym klientom.