Remeslo nás spája

Dňa 22.6. sme odštartovali prvý ročník Medzinárodnej súťaže polygrafických škôl PRINT STAR 2017. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť žiakov polygrafických škôl, ktorí sa pripravujú na povolanie v odbore tlačiar – operátor tlače. Overiť si a porovnať na medzinárodnej úrovni vedomosti získané v škole. Získať nové poznatky v odbore a prehĺbiť si nadobudnuté vedomosti pri riešení konkrétnych zadaní. Víťazovi – Střední škola polygrafická Olomouc – úprimne gratulujeme.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.