REPREZENTOVALI ŠKOLU

V budúcnosti aj TY môžeš stáť medzi ocenenými žiakmi školy.
V tomto roku to boli stupne víťazov v stolnom tenise a návrh design manuálu pre Print Star