Retro výstava Strednej priemyselnej školy grafickej. Život jednej štruktúrky.

Myšlienka na výstavy sa zrodila pred 2 rokmi na konci šk. roka pred hŕbou starých prác bývalých absolventov SPŠG. S Mgr. art Barborou Molnárovou sme stáli nad kopou starých výkresov a rozmýšľali, čo dokáže v súčasnosti motivovať mladých ľudí ku kreativite a kreatívnemu mysleniu.
Tak sme sa v septembri tohto roku pustili do hľadania zaujímavých prác, ktoré ostali po akad. maliarovi Ľubomírovi Ďurčekovi, ktorý dlhé roky učil na SPŠ grafickej predmet ODK.
Po prebratí výkresov spod viac ako 30 ročného prachu sme našli práce našich absolventov, ktorí v oblasti grafiky, dizajnu a reklamy dosiahli veľké úspechy.
V galérii sa vrátili v myšlienkach späť o niekoľko rokov, aby si spolu zaspomínali na študentské časy.

Medzi našimi hosťami, absolventmi SPŠ grafickej, sme uvítali:

Evu Filovú, ktorá po strednej škole študovala na VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti aj pôsobí na katedre intermédií a multimédií. Eva má za sebou niekoľko výstav na území SK.

Rasťa Michalíka, ktorý po strednej škole študoval na VŠVU. Je spolumajiteľom reklamnej agentúry MUW Satchi&Satchi, dlhé roky pôsobil ako creative director v reklamných agentúrach. Známe sú jeho práce v reklame, za ktoré dostal ocenenia nielen na SK, ale aj v zahraničí.

Martin Šútovec – SHOOTY.
Po strednej škole študoval na VŠVU. Patrí medzi známe osobnosti politickej karikatúry, jeho práce už dlhé roky registrujeme v denníkoch Nový čas, SME, Denník N. Vydal knihy s karikatúrami Modrá knižka, Roky Fica I, II, Tuhou tuhou.

Martin Bajaník
Po strednej škole študoval na VŠVU. Spoluautor projektov STOOR, Foxford, autor reklamnej identity značky YEME, v súčasnosti majiteľ najmenšej reklamnej agentúry Pekne a Dobre.

Ondrej Gavalda
Absolvent niekoľkých vysokých škôl so zameraním na grafiku a dizajn, Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, odbor Dizajn, VŠVU, odbor: Grafický dizajn.
V súčasnosti pôsobí na VŠVU, ako odborný asistent na katedre vizuálnej komunikácie.
Získal ocenenia za svoju prácu, ako: cena ministra školstva SR v súťaži Národná cena za dizajn, Cena rektora VŠVU, Národná cena za dizajn v kategórií komunikačný dizajn.

Aurélia Garová
Jej práce boli súčasťou výstavy finalistov súťaže SCD – Národná cena za dizajn 2016 a publikované v niekoľkých slovenských občasníkoch venovaných vizuálnemu umeniu (ročenka SNG 365/2016, časopis PORT No. 21).
Spolupracovala v tíme dizajnérov na projekte Dizajn na kolesách – so zameraním na neziskové, dobročinné a verejnoprospešné projekty.

Barbara Baxová
Absolventka STU BA, Fakulta architektúry, dizajn výrobkov
grafický dizajnér – tvorba nových layoutov – Eurotelevízia, Žiwell, LATTE, – (Poštová banka), Retro Televízia
DESIGN FACTORY – ext. prac. pomer
grafický dizajnér – kompletné spracovanie CI pre Refinery Gallery
reklamná a tlačiarenská spoločnosť ABRAD s.r.o.

Medzi hosťami sme privítali aj akad. mal. p. Hanákovú, ktorá dlhé roky pôsobila na našej škole a mnohých absolventov usmerňovala po ich ceste.

JF