Seminár k odbornému vzdelávaniu

Akútne problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a odborné vzdelávanie, to je tretí ročník seminára, ktorú na našej škole zorganizoval Zväz polygrafie na Slovensku dňa 4.7.2017. A bolo o čom rozprávať… Pálčivá téma, s ktorou v reálnej podobe zápasia všetky polygrafické podniky na Slovensku. Východiskom je, pritiahnuť mladých k remeslám.