Ocenenia

2019
„ZENIT – krajské kolo“ kategória Grafik – 1.miesto: Lucia Chalková, 3. miesto: Dominik Malík.
  „ZENIT – krajské kolo“ kategória Webdesigner – 1.miesto: Martin Zrubec, 2. miesto: Dominik Králik.
2018
  „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Zlín, XIII. ročník medzinárodnej súťaže – Adrián Pavlačič a David Žužkovič, 3. miesto v súťažnej úlohe „Propagačný roll up“.
  ZENIT, celoslovenské kolo – kategória Grafik – 2. miesto Beáta Válkyová
  FUTSAL TOURNAMENT OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS OF PRINTING AND PUBLISHING – Memoriál Tibora Kertésza
3. miesto
  ZENIT, krajské kolo – kategória Grafik – 1. miesto Beáta Válkyová a 2. miesto Michaela Patschová;
kategória webdesigner – 3. miesto Martin Zrubec.
  Najkrajší kalendár Slovenska – Čestné uznanie
  „WORLD TABBLETENNIS FOR ALL DAY 6 APRIL“ v stolnom tenise – Prvé miesto obsadila staršia zo sestier Sabrina Horváthová, druhá skončila Sandra Horváthová. Druhé miesto v súťaži chlapcov obsadil Samuel Horváth a tretie miesto získal Peter Valo.
2017
  „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Olomouc, XII. ročník medzinárodnej súťaže – Vanessa Vaskomjatiová a Patrik Štefík, 3. miesto v súťažnej úlohe „Obal roka“.
  FUTSAL TOURNAMENT OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS OF PRINTING AND PUBLISHING – 1. miesto
  NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2017 – A2 Firemné reprodukcie umeleckých diel – 2. miesto
2016
  okresné kolo vo futbale „O POHÁR PREDSEDU BSK“ – 1. miesto, Róbert Szabo, Alan Brabec, Viktor Varga
  krajské kolo vo futbale „O POHÁR PREDSEDU BSK“ – 4. miesto, Róbert Szabo, Alan Brabec, Viktor Varga
  okresné kolo vo volejbale chlapcov – 1. miesto, Róbert Szabo, Athiwat Somnam
  krajské kolo vo volejbale chlapcov – 5. miesto, Róbert Szabo, Athiwat Somnam
  okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku – 3. miesto, Dominik Krewniak
  okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku – 3. miesto, Henrich Huďo
  Medzinárodná súťaž Mladí reportéri3. miesto – Lukáš Krnčok, fotografia „Tvoríme si vlastnú smrť“
2. miesto – Matej Majerský a Patrik Štefík, videoreportáž „Oleje do výlevky nepatria“
  „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Olomouc, XI. ročník medzinárodnej súťaže – Adam Morbacher a Július Sipos, 3. miesto.
  reportérska súťaž LITTER LESS – 1. miesto v kategórii “Fotografia 15-18” – Lukáš Krnčok
YRE AWARDS – 1. miesto v kategórii “Video 15-18” – Matej Majerský a Patrik Štefík
  Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu, Lucia Uhríková, IV.G, kniha Kozliatka, v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska 2015
  obvodné kolo – volejbal chlapcov – 1. miesto
  obvodné kolo – futbal chlapcov – 1. miesto
2015
  obvodné kolo – volejbal dievčat – 3. miesto
  beh „Okolo SLOVNAFTU“ – 1. miesto v kategórii juniorov – Kristián Uher
  Mladý tvorca – Attila Mucska, vytvoril pre 23. ročník výstavy kompletný grafický dizajn /pozvánky, plagát, diplomy, vstupenky/.
  Najkrajšie knihy Slovenska – 1. miesto v kategórii CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU – Tamara Szomolányiová
  literárna súťaž Račiansky jahodový kvet – 3. miesto za prozaický text s témou Na krídlach fantázie – Milan Rób
  reportérska súťaž LITTER LESS – 3. miesto v kategórii fotografia – Filip Polák
YRE AWARDS v kategórii video – 2. miesto – Lukáš Koloži a Matej Majerský
  „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Olomouc, X. ročník medzinárodnej súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy – Attila Mucska a Július Sipos, 3. miesto.
  „Mladý filmový tvorca“ – I. ročník súťaže, ktorý organizovala SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Alianciou priemyselných zväzov a portálom www.skola.sk – Natália Hobothová 3. miesto a Adam Kráľ 1. miesto
 
2014
  celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku – 1. miesto (Lenka Lošonská)
  okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku – 3. miesto (Natália Konečná)
  literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 2014 – 1. miesto (Matúš Jakubík)
  obvodné kolo – sálový futbal chlapcov – 1. miesto
  obvodné kolo – volejbal chlapcov – 1. miesto
  obvodné kolo – volejbal dievčat – 3. miesto
  obvodné kolo – veľký futbal chlapcov – 1. miesto
  Mladý tvorca – Katarína Zahradská, vytvorila pre 22. ročník výstavy kompletný grafický dizajn /pozvánky, letáky, diplomy, čestné uznania, bloky/.
  „Soutěž dovednosti mladých grafiků“ Olomouc, IX. ročník medzinárodnej súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy – Filip Juráni a Tomáš Hotový, 1. miesto.
  Olympiáda z anglického jazyka – Lošonská 1. miesto
  okresné kolo – volejbal chlapcov – 1. miesto
 
2013
  obvodné kolo – stolný tenis – 3. miesto
  Fotografická súťaž Modrá škola – Voda ako súčasť môjho každodenného života – doma, v škole, v mojom meste / mojej obci“ – 2. miesto v kategórii stredných škôl (Martina Kollerová), 3. miesto v internetovom hlasovaní (Tamara Szomolányiová)