Slovensko, krajina v srdci Európy

Na 11. ročníku celoslovenskej súťaže výtvarných prác detí a mládeže našu školu reprezentovala žiačka 2. ročníka, študijného odboru polygrafia, zamerania grafika tlačovín, Nina Tessedíková.

Jej linorytovou grafickou technikou realizovaný návrh získal 3. miesto v kategórii: Odkiaľ pochádzam, kto som, kam idem…

Gratulujeme!