Soutěž dovedností mladých grafiků 2018

Bezprostredne po Veľkonočných prázdninách, v dňoch 4.–6. apríla 2018 sa dvaja naši žiaci – Dávid Žužkovič a Adrián Pavlačič z II. GMB zúčastnili na 13. ročníku medzinárodnej súťaže zručnosti mladých grafikov. Miestom konania bola tentokrát Stredná priemyselná škola polytechnická – Centrum odbornej prípravy Zlín, v Českej republike.
Súťažilo 9 dvojčlenných tímov zo stredných škôl polygrafického a grafického zamerania (z Olomouca, Brna, Prahy, zo Zlína, z Rumburku, Košíc, Poříčí, Českého Těšína a Bratislavy). Cieľom súťaže bolo porovnanie, overenie a zdokonalenie (grafických, polygrafických, fotografických a iných) zručností zúčastnených žiakov a nadviazanie spolupráce medzi školami s rovnakým zameraním.
Naši chlapci sa medzi konkurenciou, ktorú tvorili prevažne tretiaci, nestratili, čoho dôkazom je 3. miesto v jednej z troch súťažných kategórií – a to v tvorbe propagačného roll up-u. Srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.
V druhej aj v tretej súťažnej kategórii – propagačná skladačka a dokumentárna fotografia bodoval domáci súťažný tím.