Spolupráca s vysokými školami

Jednou zo škôl, ktorú naši žiaci pravidelne navštevujú, je Fakulta masmédií na Paneurópskej vysokej škole a jej Mediálne centrum. Tento rok sme Mediálne centrum navštívili v januári už po piatykrát.

Priestormi školy nás sprevádzali kvalifikovaní pedagogickí pracovníci a zároveň nám podali veľa užitočných informácií o tom, ako to v škole funguje. Mali sme možnosť nazrieť do ateliérov, do fotoateliérov, ktoré majú študenti k dispozícii každý deň počas svojho štúdia na fakulte, a do učební vybavených najnovšou počítačovou technikou pre grafikov. Zaujímavé bolo aj to, že sme si mohli vyskúšať prácu v televíznom štúdiu. Vzali sme si kamery, mikrofóny, reflektory, ale po prvých záberoch a pokynoch režiséra – nášho spolužiaka – sme veľmi rýchlo zistili, že v tejto práci sú mimoriadne dôležité technické zručnosti, rozprávačské a improvizačné schopnosti a takisto aj dlhoročné skúsenosti. Štúdio mediálneho centra je vybavené najnovšou televíznou technikou, ktorú využívajú aj mnohé profesionálne televízie, a my sme so zvedavosťou objavovali všetky jej nastavenia. Na workshope nám doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD podrobne vysvetlil a predviedol ako nakrútiť film na mobilný telefón, alebo malú kameru.

Ďalšou vysokou školou v odbore polygrafia, s ktorou naša škola spolupracuje je aj Univerzita Pardubice,
Chemicko – technologická fakulta, Katedra polygrafie a fotofyziky. Aktívne sa na spolupráci podieľa absolvent našej školy, dnes pedagogický zamestnanec Katedry polygrafie a fotofyziky Ing. Ondrej Panák, Ph.D.

Žiaci sa dozvedeli o možnostiach štúdia, zamestnania sa v odbore po ukončení štúdia, internáte, ktorý fakulta pre svojich študentov ponúka. A aby to nebolo len o štúdiu, porozprával aj o využití voľného času, športovom a kultúrnom vyžití.

V týchto dňoch čaká našich žiakov dôležité rozhodovanie o ich budúcnosti. Rozhodujú sa medzi štúdiom na vysokých školách alebo zamestnaním. Ak sa rozhodnú pokračovať na vysokej škole, vieme, že na našej škole sme pre nich urobili maximum.