Stará panna s divými ideami som (Timrava vo výbere Dany Podrackej)

Nie je asi nikto, kto by nenavštívil alebo aspoň nepoznal Bibliotéku, knižný veľtrh s dlhou tradíciou. Už druhý rok sa predmetovej komisii slovenského jazyka a literatúry podarilo dohodnúť v rámci tohto podujatia stretnutie s literatúrou. Kníh je na Bibliotéke neúrekom, ale rozprávanie o literatúre, o literárnych dielach priamo s odborníkom na to povolaným je predsa niečo iné.
Žiaci III. G mali to šťastie, že sa spolu so svojou vyučujúcou mohli stretnúť s príbehom Timravinho vnútra. Poviete si – ále, veď Božena Slančíková-Timrava je už dávno mŕtva. Máte pravdu, ale niektoré hlasy počuť aj po smrti. Dokázala nám to pani spisovateľka Dana Podracká, ktorá ho hľadala na rôznych miestach, v listoch i literárnych dielach tejto našej prozaičky a napokon ho aj našla. Sprostredkovala nám ho a podelila sa s nami aj o informácie, o ktorých sa v učebniciach nepíše. Za nevšedný zážitok jej ďakujeme.