Stolný tenis – obvodné kolo

Dňa 6.12. 2017 sa naši žiaci a žiačky pod vedením RNDr. J. Čapka, zúčastnili obvodného kola stredných škôl v stolnom tenise. Turnaj sa konal v stolnotenisovej hale Černockého 6 v Bratislave pod záštitou predsedu BSK. Dosiahnuté výsledky a športové výkony oboch družstiev boli na vysokej úrovni. Z celkového počtu šesť družstiev sa chlapci v zostave Peter Valo, Samuel Horvath a Július Szabadoš umiestnili na treťom mieste s tromi vyhratými zápasmi. Družstvo dievčat sa umiestnilo zo štyroch družstiev na druhom mieste v zostave Sabrina Horvat, Simona Švorcová a Bronislava Ragasová s dvomi vyhratými zápasmi.
Za dobrú reprezentáciu školy a predvedené výkony ďakujeme 🙂