Stratená

Z nevinného rozhovoru riaditeľov škôl vyplynulo, že skutočne sa jedna škola stratila. Budeme konkrétnejší, „PRIEMYSLOVKA“. Dnes by ste už márne hľadali Strednú priemyselnú školu grafickú pod jej názvom. Pamätajú si ju iba jej absolventi. Ako zanikla? Veľmi jednoduchým zlúčením dvoch samostatných právnych subjektov pod spoločným názvom Združená stredná škola polygrafická. Aby tomu nebol koniec, tak tá sa transformovala na Strednú odbornú školu polygrafickú a spletenec, v ktorom sa „Grafická priemyslovka“ stratila je na svete.
Takže žiaci, pokiaľ budete hľadať vzdelanie na „Grafickej priemyslovke“, pozrite si kód a názov študijného odboru:

3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia
3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín

na Strednej odbornej škole polygrafickej – študijné odbory – a ste na správnej adrese! Tu získate odborné vzdelanie zo skupiny odborov 34 polygrafia a média.

Post scriptum
Pamätáš sa ešte na pesničku Elánu – Vymyslená? Napíš nám na face rozdiel medzi Grafickou priemyslovkou a Vymyslenou.