Ako bolo v Heidelbergu…

V dňoch 24.–27. 2. 2015 sme sa zúčastnili na exkurzii (na Dni otvorených dverí – HEI Open Day) vo firme HEIDELBERG (ktorá je jedným z najvýznamnejších výrobcov tlačových ofsetových strojov nielen v Európe, ale aj vo svete) v prekrásnom nemeckom mestečku Heidelberg.
 
Druhý deň nášho pobytu (ten prvý sme precestovali) začal návštevou výrobného závodu vo Wieslochu, ktorý leží asi 50 km južne od Heidelbergu. Našim sprievodcom bol pán REINHARD SCHMITT, ktorý nás privítal a predstavil nám prostredníctvom pôsobivej prezentácie spoločnosť HEIDELBERG – jeho minulosť, súčasnosť a vyhliadky do budúcnosti. V prezentačnej hale mali pre nás pripravenú prednášku o výrobe tlačových strojov a o nových tlačových technológiách, ktoré sme si následne mohli prezrieť vo výstavnej hale. Po obede sa pokračovalo prezentáciou o novej technológii Anicolor. Nasledovala prehliadka výrobných priestorov.
 
V hale 12 – v ktorej sa vyrábali ozubené kolesá, nám, napríklad, ukazovali jedno zariadenie na testovanie ozubených kolies, ktorého cena sa pohybuje okolo 10 000 €. V záujme udržania vysokej kvality výrobkov je po dvoch týždňoch prevádzky, vzhľadom na svoje opotrebovanie, nepoužiteľné.
 
V hale 10 – v ktorej sa vykonávala montáž jednotlivých tlačových jednotiek, mali automatizovanú prepravu materiálu pomocou špeciálnych robotických vozíkov, ktoré premávali v uličkách haly. Ak vás mali pred sebou, tak zaevidovali prekážku a zastali. Znovu sa dali do chodu, až keď prekážka „odišla“. Vo výrobných halách mali tiež rôznymi sviežimi farbami natreté konštrukčné prvky stavby, ako stĺpy, nosníky, inštalácie a trámy. Upozornili nás na to a vysvetlili, že to je preto, aby prostredie v hale nevplývalo na pracovníkov monotónne, prípadne až depresívne, ale aby podporovalo a udržiavalo ich dobrú náladu, a tým aj pracovný výkon.
 
Tretí deň ráno sme smerovali priamo do centra mesta Heidelberg – do zaujímavej a reprezentatívnej budovy Print Media Academy. Dominantou interiéru tohto architektonického skvostu sú dva obrovské „tlačové valce“, siahajúce od 1. podlažia až po posledné.
Údajne sme boli jedna z posledných návštev v tejto budove, lebo firma HEIDELBERG túto budovu k 5. marcu 2015 predala. V rámci HEI Open Day sme absolvovali prehliadku predvádzacích priestorov a mohli sme pozorovať obsluhujúci personál pri práci na tlačových, ofsetových strojoch rôznych formátov, a tiež pri práci na strojoch výsekových s razbou a rýhovaním, falcovacích a orezávacích. Nechýbala ani séria zariadení pre digitálnu tlač. Ukázali nám stroj s technológiou Anicolor v praxi, zároveň nám ukázali proces pri orezávaní veľkého množstva papiera. Stroj mal vlastný dopravník, ktorý papier dostal do rezačky. Mali sme tu možnosť vidieť širokú škálu úkonov v dokončovacom spracovaní tlačovín rôzneho druhu.
 
Popoludní sme „žili trochu kultúrne“ a absolvovali sme prehliadku dominanty Heidelbergu – zámku – a potom aj prehliadku historickej časti mesta s výkladom turistického sprievodcu.
 
Exkurzia do tak významnej spoločnosti, akou HEIDELBERG je, bola inšpirujúca, zaujímavá a prehĺbili sme si doterajšie poznatky – a získali nové – o výrobe (tlači) merkantilných tlačovín, o potláčaní a následnom spracovaní obalov aj o možnostiach ofsetovej hárkovej tlače.
 
FOTOGALÉRIA