Tlačiareň Neografia

Exkurzia do tlačiarne Neografia, Martin.

Žiaci III. G a III.GMB v sprievode  svojich odborných učiteľov, sa zúčastnili na odbornej exkurzii v stredoslovenskej poprednej tlačiarni Neografia v Martine.

V tlačiarni Neografia sa zaoberajú výrobou vysokokvalitných polygrafických produktov: kníh, časopisov, katalógov a reklamných tlačovín. Mali sme tam možnosť vidieť kompletný výrobný postup knižných titulov aj periodických tlačovín. Neografia je vybavená modernými technológiami a spracováva veľké množstvo zákaziek. Má vysoko výkonné 4-8 farebné ofsetové, hárkové aj kotúčové stroje, videli sme nové typy CTP zariadení a závidenia hodnú automatizovanú dokončovaciu výrobu s dlhými linkami Kolbus, videli sme zhotovenie rôznych typov knižných väzieb aj prídavných spracovaní tlačovín.

T.Babicová III.G