Triednictvo, kmeňové učebne v školskom roku 2018/2019

Trieda

Triedny učiteľ

Párny týždeň  Učebne

Nepárny týždeň  Učebne

Zastupujúci triedny učiteľ

Párny týždeňTV

Nepárny týždeň TV

I.GMA

Mgr. Belická

008

008

Ing. Fialová

Po – Št

Ut – Pi

I.GMB

Ing. Kovácsová

208

208

Mgr. Prívozníková

Po – Št

Ut – Pi

I.TMT

Mgr. Pistlová, PhD.

striedanie (101)

101

Mgr. Hudec

Po – Št

Ut – Pi

II.GMA

Ing. Fialová

striedanie

204

Ing. Kuruc

Pi

Po – Pi

II.GMB

Mgr. art Molnárová

205

striedanie

Ing. Mularčíková

Po – Pi

Po

II.TMT

Mgr. Hudec

004

striedanie

Mgr. Pistlová, PhD.

Po – Pi

Po

III.GMA

Mgr. Prívozníková

005

striedanie

Mgr. Jakúbková

Po – Pi

Po

III.GMB

Mgr. Švorc

striedanie

004

PhDr. Pastíriková

Pi

Po – Pi

III.TMT

Mgr. Koteková

striedanie

005

Mgr. Švorc

Pi

Po – Pi

IV.GMA

Ing. Kuruc

204

striedanie

Mgr. Belická

Po – Pi

Po

IV.GMB

Ing. Fialová

striedanie

205

Mgr. Koteková

Pi

Po – Pi

IV.GMT

Mgr. Pistlová, PhD.

101

striedanie

Mgr. Hudec

Po – Pi

Po

I.G

Mgr. Šofránková

216

216

Ing. Chudá

II.G

Ing. Mularčíková

201

201

Ing. Chudá

III.G

Mgr. art. Molnárová

001

001

Ing. Kovácsová

IV.G

Ing. Kovácsová

123

123

Mgr. art. Molnárová