Tvoja budúcnosť je ERASMUS+

Naša škola bola v tomto roku vybraná z pomedzi iných škôl a dostala finančné krytie projektu ERASMUS+. Cieľom projektu je Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov. Termíny realizácie projektu sú: jesenný – pre 5 žiakov, od 5. 11. do 18. 11. 2017 a jarný – pre ďalších 5 žiakov. Dátum odchodu druhého – jarného turnusu hneď po dohodnutí termínu s poskytovateľom praxe zverejníme na stránke školy. Miestom výkonu bude tlačiareň Finidr v Českom Těšíne v Českej republike http://www.finidr.cz/

Chceš mať vo svojom CV uvedenú prax v zahraničí?
Projekt pripravuje Ing. Čížiková.