Tvoja budúcnosť je ERASMUS+

Naša škola bola v tomto roku vybraná z pomedzi iných škôl a dostala finančné krytie projektu ERASMUS+. Cieľom projektu je Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov.
Termín realizácie projektu je pre 10 žiakov, od 5. 11. do 18. 11. 2017
Miestom výkonu bude tlačiareň Europrint a.s., v Prahe v Českej republike
www.europrint.cz

Chceš mať vo svojom CV uvedenú prax v zahraničí?
Projekt pripravuje Ing. Čížiková.