Účelové cvičenie 1. a 2. ročníka

V druhom polroku školského roku 2018/2019 sme absolvovali účelové cvičenie v dvoch turnusoch, prvý v termíne od 9.5. do 10.5 a druhý v termíne od 29.5. do 30.5.2019.

Zúčastnili sa ho študenti 1. a 2. ročníka. Počasie nám tentoraz veľmi neprialo, pretože sme si „užili“ aj upršaný deň. Žiaci absolvovali túry na Kolibu a na Železnú studničku. Získali informácie z oblasti ochrany prírody, zdravotníctva a civilnej obrany, pričom sa naučili aj ako sa zachovať v mimoriadnych situáciách.
Vedomosti študentov sme overovali kontrolnými otázkami formou dialógu. Počas túry sme sledovaním prírody okolo nás hodnotili negatívny vplyv človeka na prírodné prostredie.
Účelové cvičenia sa ukončilo aj túrou späť.

Mgr. Ľ. Pistlová, PhD.

dav