ZMENA! Účelové cvičenie – 2. ročník, Kurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník

ZMENA!!! 


11.9.2018 – utorok

9:00 Železná studienka (zraz pri Červenom moste)

III. TMT, III. GMB

I. GMA, I. TMT

pedagogický dozor: Pistlová, Čapek, Hudec, Macenka

12.9.2018 – streda

9:00 Koliba (zraz na konečnej trolejbusov 203)

III. TMT, III. GMB

I. G, I. GMB

pedagogický dozor: Pistlová, Čapek, Hudec, Šofránková

13.9.2017 – štvrtok

9:00 Železná studienka (zraz pri Červenom moste)

III. TMT, III. GMB

II. G, II. GMA

pedagogický dozor: Pistlová, Čapek, Hudec, Koteková