Účelové cvičenie prvého a druhého ročníka

V dňoch 21.5., 25.5. a 28.5.2018 sa študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili účelového cvičenia. Každý deň absolvovali túru – prvý deň na Kolibu, druhý deň na Železnú studničku a tretí deň sa presunuli na Peknú cestu.
Študenti dostali informácie z oblasti ochrany prírody, zdravotníctva a civilnej obrany s prepojením na to, ako sa zachovať v mimoriadnych situáciách. Vedomosti študentov sme overovali kontrolnými otázkami formou dialógu a aj odpoveďami na otázky z testu. Mnohí študenti preukázali veľmi dobré znalosti z jednotlivých oblastí. Počas túry sme sledovali prírodu okolo nás a hodnotili negatívny vplyv človeka na prírodné prostredie.
Keďže nám počasie opäť prialo, tak sme tradične využili na Peknej ceste aj možnosť zahrať si basketbal, stolný tenis a bedminton, niektorí študenti si pobyt spríjemnili aj opekaním slaninky a špekáčikov. 🙂
Účelové cvičenia sme ukončili túrou späť.

Mgr. Ľ. Pistlová, PhD.