UPOZORNENIE: Mobilné telefóny na matematike a fyzike nie sú povolené!

Predmetová komisia prírodovedných predmetov upozorňuje žiakov  SOŠ polygrafickej a ich zákonných zástupcov, že od  1.9.2018 nie je možné v predmetoch matematika a fyzika používať namiesto kalkulačiek mobilné telefóny. Dôvodom je používanie aplikácií na výpočet príkladov.

Žiak je povinný si na vyučovacie hodiny priniesť vlastnú kalkulačku! V prípade, ak žiak poruší zákaz používania mobilných telefónov, bude skutok klasifikovaný ako podvod a škola bude postupovať v zmysle platného Školského poriadku a žiak bude z aktivity hodnotený stupňom nedostatočný.

Mgr. Gabriela Koteková
predseda PK PP