Úspešný návrat z odbornej stáže v rámci projektu ERASMUS+

V sobotu 18. 11. 2017 sa skupina desiatich žiakov (osem chlapcov a dve dievčatá študijných odborov grafik digitálnych médií a operátor tlače) vrátila z odbornej pracovnej stáže, ktorá bola realizovaná v rámci projektu ERASMUS+. Účastníci získali reálny pohľad na prácu v tlačiarni zaradením do pracovného procesu v polygrafickej firme Europrint a.s., so sídlom v Prahe.
Žiaci boli súčasťou pracovného procesu počas desiatich pracovných dní – pod vedením kmeňových pracovníkov sa zúčastnili na prácach pri tlačiarenských strojoch, v dokončovacej výrobe, na CTP pracovisku a výstupnej kontrole.

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe

Erasmus+ v Prahe