V stolnom tenise sme úspešní

Dňa 14.11. 2018 sa naši žiaci a žiačky pod vedením RNDr. J. Čapka zúčastnili obvodného kola stredných škôl v stolnom tenise. Turnaj bol organizovaný v stolnotenisovej hale Černockého 6 v Bratislave pod záštitou predsedu BSK. Dosiahnuté výsledky a športové výkony oboch družstiev boli na vysokej úrovni.

Z celkového počtu sedem družstiev chlapcov sa naša zostava Peter Valo, Samuel Horváth, Július Szabadoš a Leo Opavský umiestnila na druhom mieste, keď vo finále podľahli reprezentantom v stolnom tenise z Gymnázia na Hubeného.

Družstvo dievčat sa umiestnilo z piatich družstiev na druhom mieste, a to v zostave: Sabrina a Sandra Horvat, Simona Švorcová a Ivana Halabrin. Vo finále podľahli družstvu dievčat z Gymnázia na Českej ulici.

Za výbornú reprezentáciu školy a predvedené výkony ďakujeme