Vianočná PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA

Súťaž je určená pre žiakov SOŠ polygrafickej v školskom roku 2019/2020.
DEADLINE: Fotografiu zaslať do 31. januára 2020 (piatok) na ba@polygraficka.sk

E-maily a fotografie, ktoré nebudú spĺňať uvedenú špecifikáciu, nebudú môcť byť zaradené do súťaže.

TÉMY PRE SÚŤAŽNÚ FOTOGRAFIU:

 • zimné a novoročné slávnosti
 • prežívanie zimného obdobia (šťastie, nešťastie, láska, smútok, strach…)
 • človek bez domova
 • štedrá večera
 • vianočná nálada
 • vianočné svetielka
 • vianočný stromček (hodnotí sa fotografia, nie vianočný stromček)
 • vianočné pečenie (hodnotí sa fotografia, nie recept)
 • Silvester, ohňostroj, Nový rok

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

 • 300 dpi, RGB,
 • veľkosť fotografie: min. 297 mm x 420 mm (formát A3)
 • kompozícia na výšku alebo na šírku
 • názov súboru: priezvisko-meno-trieda.jpg
 • akceptovaný formát fotografie: .jpg
 • jeden súťažiaci = jedna alebo dve fotografie
 • akceptujeme aj fotografie z mobilného telefónu (musia však spĺňať kvalitatívne špecifikácie uvedené vyššie)
 • fotografie je nutné upraviť do správneho rozmeru

Fotografie môžu byť upravené, kolorované v programoch Adobe Photoshop a Adobe Lightroom.

AKO ODOSLAŤ E-MAIL SO SÚŤAŽNOU FOTOGRAFIOU?

predmet e-mailu:
prázdninová fotografia

obsah e-mailu:
Čestne prehlasujem, že ja …………………………………….., z triedy ……………………….., v školskom roku 2019/2020, som autorom priloženej fotografie.

E-mail pre zapojenie sa do súťaže:
ba@polygraficka.sk

VYHODNOTENIE

Hodnotí sa technické a výtvarné spracovanie fotografie, kompozícia, rámovanie obrazu, zachytený jedinečný moment, tvorivý a kreatívny prístup, myšlienka.

Víťazné a odmenené budú prvé tri miesta. Najlepšie fotografie vyberie odborná komisia. Súťažné fotografie budú vystavené v školskej galérií.