VIEDEŇ 2017

Študenti SOŠ polygrafickej navštívili dňa 12. 12. 2017 Viedeň.
Počas cesty do hlavného mesta Rakúska naša sprievodkyňa oboznámila študentov so základnými historickými, geografickými a politickými faktami, ktoré sa viažu k tejto krajine.
Študenti školy si prezreli historické centrum mesta, navštívili Technické múzeum, hrobky Habsburgovcov v Kapucínskom kostole, Augustínsky kostol a známy Dóm sv. Štefana. Vianočné trhy pred vyzdobenou Radnicou hlavného mesta boli inšpiratívnym záverom tejto exkurzie.
Exkurziu organizovala Mgr. Dana Škultétyová.