VII. ROČNÍK DŇA PROJEKTOV

Dňa 12.12.2018 sa na našej škole konal VII. ročník Dňa projektov. Žiaci štvrtého ročníka nám porozprávali o rôznych témach týkajúcich sa najmä nás, mladých ľudí. V forme prezentácií nám predostreli možnosti uplatnenia sa, využitia našich vedomostí v praxi, no taktiež nám vysvetlili akým spôsobom si ísť za tým, čo nás baví. Sprvu boli obe strany trochu nesmelé, no postupne sme sa rozhovorili a dospeli sme k diskusii.

Takéto akcie považujem za veľmi užitočné a náučné. Nie len kvôli množstvu informácií, ktoré sa dozvieme, ale hlavne kvôli skúsenostiam, ktoré pri prednáškach získame. Prezentujúci zistili, čo všetko taká akcia obnáša – príprava a naštudovanie si témy, ale aj zvládanie nervozity a získanie si poslucháčov… A my ako poslucháči sme videli, na čo si pri prednášaní dávať pozor, čo naopak uplatniť a aké témy nás aj našich spolužiakov zaujali.

Nina Tessediková, I.G