Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu

            Dňa 9. októbra 2019 sa v našej škole uskutočnila diskusia v rámci projektu Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu. Zúčastnili sa na nej študenti III. GMA a III. G triedy. Aktivitu pre našich žiakov zabezpečil Inštitút pre verejné otázky (IVO), konkrétne Grigorij Mesežnikov a jeho spolupracovníčka a pedagogička Eva Lavríková.

            Diskusia bola naplánovaná na dve vyučovacie hodiny. V úvodnej časti žiaci vyplnili krátky dotazník a potom si vzali slovo naši hostia. Netrvalo to však dlho. Pracovalo sa a diskutovalo hlavne o témach ako demokracia, diktatúra, ľudské práva, etnicita, migrácia, nacionalizmus, občianstvo, pluralizmus, rasizmus, rovnosť, solidarita, štát, tolerancia a komunizmus. Po diskusii si na záver študenti vyskúšali prácu v skupinách. Všetkým boli predostreté iné situácie. Tie boli, samozrejme, modelované. Dnes sa s nimi už nestretávame, ale pred rokom 1989 boli bežnou súčasťou každodenného života. Naši študenti sa popasovali s touto malou nástrahou veľmi umne a napokon aktivitu zvládli.

            Na záver celého stretnutia vyplnili ešte jeden dotazník a presunuli sa na vyučovanie.

                                                                                                                       Mgr. Michal Hudec