Vyhlásenie víťazov medzinárodnej súťaže BLACK LINE – LINORYT

V marci 2019 SOŠ polygrafická vyhlásila 2. ročník  medzinárodnej súťaži BLACK LINE – LINORYT. Jej cieľom bolo podporiť a oceniť žiakov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na povolanie v príbuzných odboroch polygrafie, dať školám s podobnými oblasťami vzdelávania možnosť spájať, rozvíjať tvorivosť a ich individuálne technické schopnosti.

Zloženie hodnotiacej komisie:

Karol Krištofovič, art director, ilustrátor
Martina Mihálová, senior art director
Marek Duška, senior dizajnér
Petra Štefánková, grafická dizajnérka, ilustrátorka a režisérka animovaného filmu
Barbora Molnárová, odborná učiteľka , SOŠP

Hodnotenie súťažných prác:

Autor diela Škola Téma H
   
Bianca Mataja Prirodoslovna i grafička škola, Vukovarska 58, Rijeka Rozprávka môjho detstva  2 3 4 2 2 13
Bianca Mataja Prirodoslovna i grafička škola, Vukovarska 58, Rijeka Rozprávka môjho detstva  3 4 3 5 4 19
Daniela Vanišová VOŠG a SPŠG Hellichova 535/22, 118 00 Praha Zátišie v štýle 20. storočia  5 5 3 5 3 21
Vivian Geisthardt Ernst – Litfass – Schule Cyclopstraße 1-5, 13437 Berlin Rozprávka môjho detstva: „Oriental Nights”  4 2 4 4 4 18
Celine-Sophie Tank Ernst–Litfass – Schule Cyclopstraße 1-5, 13437 Berlin Rozprávka môjho detstva: „The Red Riding Hood”  4 3 5 5 5 22
Zuzana Gállyová Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok Rozprávka môjho detstva: „O zakliatej sestre“  5 4 4 4 3 20
Michal Mordel SSUŠ, Hálkova 2968/22,  010 01 Žilina Rozprávka môjho detstva  3 3 4 4 5 19
Tomáš Deák Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 84532 Bratislava Rozprávka môjho detstva  4 2 5 5 2 18
Antónia Bukovinová SOŠ polytechnická J.A Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit Rozprávka môjho detstva: „Tri prasiatka“  2 2 3 3 2 12
Diana Reľovská SOŠ polytechnická J.A Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit Rozprávka môjho detstva: „Popoluška“  1 1 3 2 2 9
Markéta Tropová Střední škola grafická , Šmahova 364/ 110, 627 00 Brno Rozprávka môjho detstva: „Kráska a zviera“  5 2 4 2 4 17
Jana Tušilová Střední škola grafická , Šmahova 364/ 110, 627 00 Brno Rozprávka môjho detstva: „Šípková Ruženka“  3 2 4 3 4 16
Veronika Preishaftová SOŠ škola polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava Rozprávka môjho detstva: „Sedem zhavranelých bratov“  2 2 3 5 4 16
Jasmína Straňovská SOŠ škola polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava Rozprávka môjho detstva: „Traja zhavranelí bratia“  2 2 4 4 3 15
Adam Brož VOŠG a SPŠG Hellichova 535/22, 118 00 Malá Strana, Praha Zátišie v štýle 20. storočia  1 4 5 4 4 18
Tomáš Deák Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 84532 Bratislava Zátišie v štýle 20. storočia  2 5 4 4 5 20
Terézia Babicová SOŠ škola polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava Zátišie v štýle 20. storočia  2 1 4 3 3 13

Víťazom blahoželáme.

            Každý súťažný exemplár medzinárodnej súťaže BLACK LINE – LINORYT bude vystavený v priestoroch galérie PETIT v  decembri 2019. Autori víťazných prác získajú vecné dary a diplom.

            Víťazné návrhy organizátor vytlačí v počte 50 ks do 30. decembra 2019 a odošle na adresu súťažiacich, aby ich mohli voľne použiť.