Vyhodnotenie 8. ročníka súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ “TO SOM JA”

Práce posudzovala odborná komisia:Ing. Judita Fӧldesová – zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety,
Mgr. art Barbora Molnárová – výtvarná pedagogička a odborná učiteľka.

Ceny výhercom odovzdal riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD.

Ocenení žiaci:

1. miesto: POBUDA TOMÁŠ

2. miesto: PAŠEK ĽUBOMÍR

3. miesto: MLINARČEK IVAN