Vyhodnotenie 8. ročníka súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ “TO SOM JA”

Práce posudzovala odborná komisia:Ing. Judita Fӧldesová – zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety
Mgr. art Barbora Molnárová – výtvarná pedagogička a odborná učiteľka.

Ocenení žiaci

1. miesto: POBUDA TOMÁŠ

2. miesto: PAŠEK ĽUBOMÍR

3. miesto: MLINARČEK IVAN


Ceny výhercom odovzdá riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD. dňa 13.5 2019 v školskej jedálni SOŠP o 8.15 hod.