Vyhodnotenie súťaže TO SOM JA

Stredná odborná škola polygrafická vyhlásila a zorganizovala 7. ročník súťaže pre 8. a 9. ročníky základných škôl pod názvom TO SOM JA 2018.
Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné školy v Slovenskej republike do 10.apríla 2014,
na tému: TO SOM JA.

Práce posudzovala odborná komisia:
Ing. Judita Fӧldesová – zástupkyňa riaditeľa školy pre TV, odborná učiteľka
Mgr. art Barbora Molnárová – výtvarná pedagogička a odborná učiteľka

Odborná komisia posudzovala tematické spracovanie, vypovedaciu hodnotu, náročnosť a kvalitu návrhu, výtvarnú a estetickú stránku a ocenila 3 výtvarné práce.
Ocenení žiaci si odmenu prevzali v deň prijímacích skúšok 14.5.2018 od riaditeľa SOŠ polygrafickej Ing. Romana Šípa, PhD.

Výherné práce